Ligams

If you find a broken link in this list, please report it to the webmaster.

 Cicle 3

winken catalan...

Es tracta d’una eina emblemàtica del programa d’activitats de promoció i d’ensenyament de llengües de la Unió Llatina. “Itineraris romànics” és un programa de didàctica que afavoreix la intercomprensió entre llengües romàniques. S’hi accedeix en línia de manera gratuïta i consta de sis mòduls que funcionen de manera autònoma. El principi de la seva gran funcionalitat és el fet que presenta de manera integrada sis llengües (català, espanyol, francès, italià, portuguès i romanès), de manera que cadascuna esdevé un pont cap a les altres i alhora que posen en relleu mútuament les seves característiques, faciliten l’aprenentatge simultani en lloc de consecutiu.

La diversitat cultural i lingüística esdevé així un factor educatiu: el programa didàctic cerca el reconeixement de les llengües i revela la capacitat d’intercomprensió dels aprenents, car arriben a percebre i a integrar el plurilingüisme i la realitat multicultural que els envolta. D’aquesta manera, arriben a comprendre el funcionament d’altres sistemes lingüístics i, de retruc, el de la seva pròpia llengua. Aquesta eina, molt lúdica, s’adreça a un públic d’entre 9 i 13 anys i presenta l’avantatge que pot ser explotada en estructures escolars. També cal destacar que ha rebut el Label europeu per a iniciatives innovadores en l’àmbit de l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.